Waarom mindfulness in de zorg?

In de werkomgeving van een algemeen ziekenhuis neemt de druk op ál het personeel steeds verder toe. Door de gevolgen van bezuinigingen en reorganisaties worden steeds merkbaarder: er moet meer werk verzet worden in minder tijd.
Tegelijkertijd nemen de eisen waaraan voldaan moet worden alleen maar toe: protocollering, certificering, verslaglegging, automatisering.
En dit alles met behoud van goede zorg en aandacht voor de patient.
Mindfulness kan mensen ondersteunen om in deze hectiek overeind te blijven. Om ondanks alle veranderingen aandacht voor de patient en plezier in het vak te blijven houden.
Om beter om te kunnen gaan met stress en meer grip te krijgen op het eigen leven.

Ik vind het verheugend om te zien dat ook binnen de gezondheidszorg mindfulness meer en meer wordt toegepast.
Het is een voorrecht dat ik naast mijn werk als kinderarts eveneens een bijdrage kan leveren aan het welzijn van mijn collega gezondheidswerkers als mindfulness trainer.
Mindfulness vraagt eerlijkheid en moed, we kunnen er èn de patient èn de zorg èn onszelf mee van dienst zijn.
Kortom: we worden er allemaal beter van.

Joke Potjewijd
kinderarts en mindfulnesstrainer